Services

DİZAYN

Yapı taşlarının temelini oluşturan mimari müellifler ve dizayn grubuyla aynı düzlemde çalışarak ürün ve hizmeti en kullanılabilir haliyle size sunmaktayız.

Services

TEKNİK ŞARTNAME

Yapının bulunduğu coğrafi konuma göre kendine has cephe birleşim elemanlarının belirlenmesi ve bu elemanların diğer malzemeler ile doğru geçişlerinin sağlanması, kullanılacak en uygun ve en kaliteli ürünlerin belirlenmesi, cephe kabuğunun yapıyla doğru bir şekilde bütünleşmesi için oluşturulacak dosyanın hazırlanması.

Services

İHALE DOSYASI

İçinde idari şartname, teknik şartname ve prensip detayların bulunduğu dosyanın eksiksiz bir biçimde hazırlanması ve ihale süreci için klavuz oluşturulması.

Services

İHALE SÜRECİ

Klavuz olarak gösterilen ihale dosyasına bağlı kalacak şekilde uygulama firmalarının tekliflerinin değerlendirilmesi ve işveren ile işin yapımına en uygun firmaların belirlenmesi.

Services

PROJE SÜRECİ

Yapımı üstlenen firma ile uygulama projelerinin prensiplere uygunluğunu kontrol edilmesi, kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve diğer denetimler.

Services

SAHA KONTROLÜ

İmalat ve montaj aşamasında seçilen ürünlerin doğru bir şekilde uygulandığını kontrol etmek, işverene yapım süreciyle ilgili gerekli raporları vermek. İşin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için sistemi yönlendirmek.